Вашата количка

Телефон за връзка:  +359879176864

Безплатна доставка на всички артикули при поръчка над 79 лв!

Общи условия

Общи условия и регламенти

I ПРАВИЛА НА REVUE5.COM ОНЛАЙН МАГАЗИН I ВЪВЕДЕНИЕ

РЕВЮ ФЕШЪН ГРУП ЕООД с адрес по регистрация: Област: Благоевград, Община: Сандански, гр. Сандански-2800, ул.Иван Вазов 5 предоставя възможност за закупуване на стоки в Интернет – на следния уебсайт адрес: www.revue5.com („МАГАЗИНА“). Администраторът на лични данни на потребители на Магазина е revue5.com, с адрес на регистрация Област: Благоевград, Община: Сандански, гр. Сандански-2800, ул.Иван Вазов 5, и-мейл адрес: sales@revue5.com, уебсайт: www.revue5.com

1. Тези Правила важат за всички потребители на Магазинa и установяват принципите на регистриране и използване на акаунт в Магазинa, принципите на електронна резервация на стоки, с които Магазинът разполага („СТОКИ“ или „СТОКА“), поръчването на стоки от Магазина, както и сключването на договори за продажба на стоки („клиент“ или „клиенти“).

2. Всеки потребител на Магазина може да получи достъп до Правилата по всяко време чрез кликване върху линка „Общи Условия“ в уебсайта на Магазина.

3. Информацията за Стоките на Магазина, като например изображение, описание и крайни цени, представлява предложение за сключване на договор за продажба по смисъла на чл. 47 от българския Закон за защита на потребителите, съгласно условията на Правилата. Чрез кликване върху бутона „поръчка“ в уебсайта, потребителят пристъпва към осъществяване на договор за продажба на стоки в онлайн магазина и ще бъде пренасочен към обработка на плащането.

4. Стоките в Магазина са подробно обозначени. На уебсайта е предоставена по-подробна информация относно характеристиките на Стоката, нейната цена, материал, от който е направен, и т.н.

5. Изображенията и изложенията на продуктите служат като представяне на моделите на стоките, посочени конкретно там.

II ПРИНЦИПИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

1. REVUE5.COM прави възможно сключването на договори за продажба на стоки в Интернет и предоставя други услуги, предвидени в тези Правила.

2. Всички клиенти на Магазина следва са на възраст над 18 години и имат юридическа правоспособност да сключват обвързващи договори.

3. Договорът за продажба на стоки се сключва между потребител на Магазина („КЛИЕНТ“) и REVUE5.COM, със седалище в гр. Сандански.

4. Условие за използване на Магазина е запознаването с тези правила и тяхното приемане.

5. Информацията, предоставена от Клиента в хода на поръчката, трябва да бъде точна, актуална и ясно определена. REVUE5.COM си запазва правото да откаже да изпълни поръчка, ако предоставената информация е неточна до степен, в която е невъзможно да изпълни поръчката, и по-специално не позволява доставянето на пратката. Преди да извърши отказ от изпълнение на поръчка, REVUE5.COM прави опит за свързване с Клиента, за да провери предоставените от него данни във връзка с заявената поръчка, доколкото това е възможно.

6. Магазинът предприема всички възможни и изискуеми от приложимите правни разпоредби технически и организационни мерки за защита на потребителските лични данни, по-специално тези, които предотвратяват получаването и модифицирането от страна на неоторизирани лица на данни, предоставени по време на регистрацията. Посетителите и клиентите на уебсайта потвърждават, че са запознати с Политиката за поверителност на онлайн магазина (включително с политиката на бисквитките) и разбират принципите и целите на обработване на личните им данни в уебсайта.

7. Потребител, който е използвал услуга на магазина, има задължение:

а) Да не предоставя или прехвърля съдържание, което е забранено съгласно правните разпоредби;

б) Да използва услугите на Магазина по начин, който не нарушава функционирането му;

в) Да не се разпространява или публикува в Магазина неизискана търговска информация;

г) Да използва услугите на Магазина без да създава значителни затруднения за други потребители или за администратора на Магазина;

д) Да използва публикуваното на уебсайта на Магазина съдържание за своя собствена употреба;

е) Да не задава неверни или измамни поръчки. Всички поръчки, които дават основание да се счита, че са измамни или неверни, се анулират от администратора и се съобщават на компетентните органи.

III СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА:

1. Магазинът дава възможност за поръчване на Стоки, както следва:

а) на уебсайта на Магазина (онлайн), чрез използване на процедурата за поръчване;

б) по електронна поща, чрез изпращане на поръчката, посочваща избраните стоки, на eMail адрес: sales@revue5.com

2. Магазинът приема поръчки, направени онлайн, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Поръчките, направени по електронна поща и телефон, се приемат в работни дни от понеделник до петък между 9:00 и 17:00 часа. Поръчките, направени в събота, неработни дни и празнични дни, се обработват в първия работен ден, следващ деня на поръчката.

3. Клиентът може да заяви поръчка, без да е необходимо постоянно да регистрира данните си в базата данни на Магазина (т. нар. „закупуване без регистрация“).

4. Условието за подаване на поръчка е попълването на формуляр с всички данни, необходими за превоза или за издаване на фактура от системата на ДДС или разписка за плащане.

5. За да извършите поръчка, изберете Стоки от Магазина, като обърнете специално внимание на тяхното количество, цветове, размери, а след това отидете в секцията „Кошница“ и продължете процедурата по поръчване, като изберете подходящи опции за по-нататъшни действия.

6. До потвърждаването на избора на Стоките чрез бутона „Поръчка и плащане“, Клиентът може да направи промени на посочените в поръчката стоки, както и да промени адреса и координатите за изпращане на пратката или за съставяне на фактура. Потвърждението на поръчката от страна на Клиента чрез кликване на бутона „Поръчка и Плащане“ е равнозначно на приемане на задължението за плащане на цената на Стоките и разходите за тяхната доставка, за което Клиентът бива уведомен непосредствено преди потвърждаването на поръчката.

7. Потвърждението на поръчката от страна на Клиента, в съответствие с параграф 6 по-горе, представлява оферта на Клиента за сключване на договор за продажба, адресирана до REVUE5.COM, в съответствие със съдържанието на поръчката и настоящите Правила.

8. При подаване на поръчка, в съответствие с точка 6 по-горе, Клиентът получава на посочения eMail адрес съобщение, съдържащо данните относно поръчката, броя поръчани Стоки, стойността на поръчката, избрания начин на доставка и плащане, време за изпълнение на поръчката, адреса и данните за контакт на Клиента и Магазина, както и информация за процедурата за подаване на жалби във връзка със стоката и правото на Клиента на отказ от изпълнение на договора за продажба. [Съобщението] е потвърждение от страна на Магазина за получаване на офертата на Клиента.

9. Магазинът изпраща потвърждение за приемане на предложението на Клиента, изпратено по електронна поща или по телефона („Потвърждение за изпълнение и изпращане на поръчката“), или отказ да приеме офертата на Клиента на посочения от Клиента адрес за електронна поща. При получаване на посоченото Потвърждение, договорът за продажба на стоки, поръчани от Клиента между Клиента и REVUE5.COM се счита за сключен.

10. Без да се ограничава правото на Клиента да откаже изпълнението на договора съгласно съответните законови разпоредби, Клиентът може да отмени поръчката до получаване на потвърждението за приемане на офертата за покупка от страна на Магазина, т.е. преди да получи eMail, посочен в точка 9 по-горе, потвърждаващ приемането на поръчката за изпълнение. В този случай Клиентът трябва незабавно да се свърже с Магазина, включително по електронен път, последвано от потвърждение по електронна поща.

11. Ако Клиентът избере начин на плащане, различен от наложен платеж, Магазинът си запазва правото да откаже да изпълни поръчката по договора за продажба.

12. Клиентът получава известие за направената поръчка, на предоставената от него електронна поща.

IV ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИ

1. Стоките се доставят до адрес на куриерска фирма или до адрес, посочен от Клиента в поръчката. Приблизителното време на доставка на Стоките се се определя от куриерската фирма според натовареността и въжможността за доставка. Магазина не носи отговорност за закъснения свързани с доставката на поръчката.

2. Приблизителното време на доставка на Стоките чрез куриерска пратка, е 3 работни дни от деня, следващ публикуването на пратката. Общият и максимален срок за доставка на поръчката не трябва да надвишава 7 работни дни, и при никакви обстоятелства не може да бъде повече от 20 дни от сключването на договора за продажба. Започването на изпълнението на поръчката може да бъде забавено, ако налице са недостатъчни данни за извършване на доставката или няма потвърждение от страна на клиента.

3. Всички доставки ще се извършват от куриерска компания .

4. Всички поръчки ще бъдат изпратени за сметка на Клиентът. При поръчки над 79 лв. доставката е за сметка на Магазина. За всяка изпратена стока се прилага доказателство за покупката (разписка или ДДС фактура) и формуляр за замяна / връщане на стоки.

5. Клиентите имат право да посочват мястото на доставка на стоки само за територията на България

6. За изпълнението на поръчките, посочени в точка 6 по-горе, се прилагат принципите на настоящите правила със следните изменения:

а) Срокът за доставка на поръчката е в зависимост от мястото на доставка на стоките, който обикновено не надвишава 20 работни дни от приемането на поръчката за изпълнение.

в) Клиентът покрива разходите за доставка на поръчаните стоки, освен ако поръчаните от него артикули са на стойност над 79 лв, тогава той не покрива разходите за доставка.

г) Доставката на стоки се извършва единствено чрез куриерска компания,

д) Плащането за стоки може да бъде извършено само с помощта на платежни инструменти, предоставени от куриерска компания – наложен платеж или пощенски паричен превод;

е) Разходите за връщане на стоки след прекратяване на договор за продажба се поемат от Клиента.

V ЦЕНИ И МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

1. Информацията, предоставена на уебсайта на Магазина относно цената на стока, е задължителна от момента на кликване от страна на Клиента върху бутона за „закупуване“, намиращ се до съответния артикул, изложен за продажба в магазина. Горепосочената цена не се изменя независимо от промените в цените в магазина, които могат да възникнат след потвърждаване на поръчката.

2. Цената на продуктите в Магазина се котират в български лева и включват всички присъщи компоненти, включително ДДС, мита и данъци.

3. Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока по следния начин:

а) наложен платеж на посредник на куриерска компания на мястото на доставката,

3. REVUE5.COM си запазва правото да променя цените на стоките в магазина, да въвежда нови стоки за продажба, да провежда и прекратява промоционални рекламни кампании на уебсайтовете на Магазина или да прави промени в тях, съгласно разпоредбите на българския Закон за защита на потребителите и други закони, които не нарушават правата на лицата, сключили договори за продажба на стоки, предлагани от Магазина, преди извършване на горепосочените промени, или правата на лица, които имат право да се възползват от определена промоция в съответствие с правилата на и по време на промоцията.

VI. РЕКЛАМАЦИИ ОТНОСНО СТОКИТЕ

1. Предлаганите в Mагазина продукти са изцяло нови и оригинални. REVUE5.COM носи отговорност за физически и юридически недостатъци на Стоките съгласно чл. 105 и чл. 122 от Закона за защита на потребителите.

2. REVUE5.COM полага усилия, за да гарантира пълноценното функциониране на Магазинa, въз основа на наличните технически експертни познания и се ангажира да отстрани в рамките на разумен срок всякакви нередности, съобщени от Клиентите.

3. За всеки артикул, закупен в Магазина, може да бъде подадена рекламация, при спазване на сроковете и условията за обжалване, посочени в съответните законови разпоредби, ако са налице недостатъци, които го правят несъответстващ на сключения договор за продажба.

4. Рекламацията може да бъде подадена по пощата чрез връщане на стоката и писмено описание на недостатъка или попълнен формуляр за рекламации, публикуван на уеб-сайта на Магазина и адресирано на адрес: България, гр. Сандански, ул. „Македония“ 52, с текст „revue5.com – връщане“ с бележка: „Жалба e-shop revue5.com“. В рамките на 30 дни, считано от деня, следващ датата на получаване на пратката от Магазина, Клиентът следва да бъде уведомен за решението по дадената рекламация.

5. Ако дадената стока има недостатъци, Клиентът разполага със следните права по чл. 112 – чл. 114 и чл. 124 от Закона за защита на потребителите:

а) да направи изявление за разваляне на договора или за намаляване на цената на Стоката, освен ако Продавачът, без неоправдано забавяне и прекомерно неудобство за Купувача, е заменил дефектната Стока със стока без недостатъци или е отстранил недостатъка й;

б) да изисква Стоката да бъде заменена с друга без недостатъци или да бъде отстранен недостатъка й.

6. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена, Стоката следва да бъде върната обратно заедно със становище относно неоснователността на оплакването.

7. Извънсъдебни методи за разрешаване на спорове:

а) Информираме Ви, че Клиентът-потребител, може да използва следните извънсъдебни методи за разрешаване на спорове и за предявяване на претенции:

i. Предявяване на рекламация пред REVUE5.COM;

ii. Подаване на жалба до Комисия за защита на потребителите (КЗП). Повече информация за КЗП и електронното подаване на жалба можете да намерите на следните линкове: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba

б) Ако извършвате покупка като потребител, Вие също така имате право да използвате извънсъдебен метод за разрешаване на спорове и да предявявате претенции чрез интерактивна платформа за ОРС (Онлайн решаване на потребителски спорове) в съответствие с Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн разрешаването на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕО, наричан по-долу „РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРС ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“. в) Платформата за ОРС е интерактивен инструмент, достъпен за потребителите от Европейския съюз, чрез който може да бъде подадена жалба. Долният линк пренасочва към платформата за ОРС: ec.europa.eu/consumers/odr. Съгласно член 1 от Регламента относно ОРС за потребителите, целта на платформата за ОРС е да предостави на потребителите инструмент, който да улеснява постигането на независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, експедитивно и справедливо извънсъдебно решаване на спорове чрез интернет между потребителите и предприемачите на територията на Европейския съюз. г) Електронният адрес на Онлайн Магазина за контакт с Клиенти е следният: sales@revue5.com

VII ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОКИ – ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

1. Клиентът, който е потребител по смисъла на съответните разпоредби на закона, може да направи отказ от сключен договор за продажба без да посочва причина, съгласно описаните по-долу правила.

2. Срокът за отказ от договор за продажба на Стоки е до изтичане на 14 дни от деня, в който Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, са придобили владение върху Стоките. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да информира Магазина за решението си за отказа с изрично уведомление (напр. писмо по пощата или по електронна поща), изпратена на адрес: България, гр. Сандански, ул. „Македония“ 52, с текст „revue5.com – връщане“ с бележка: „Връщане e-shop revue5.com“

4. Клиентите могат да използват формуляр за достъп, който може да бъде получен чрез електронно съобщение, изпратено веднага след потвърждаване на поръчката, но това не е задължително. Клиентите могат също така да попълнят и изпратят сканирано копие на формуляра за отказ на договора или друго изрично уведомление за отказ на следния и-мейл адрес sales@revue5.com При получаване на отказа от договора за продажба Магазинът незабавно изпраща на Клиента на траен носител (например чрез електронна поща) потвърждение за полученото уведомление за отказ.

5. За спазването на срока за прекратяване на договора, е достатъчно Клиентът да изпрати уведомление за упражняване правото си на отказ от договора преди изтичането на такъв срок.

6. Клиентът връща Стоките, не по-късно от 14 дни от деня, в който е получил поръчката. Срокът се счита за спазен, ако Клиентът изпрати Стоката обратно преди изтичането на 14-дневния период.

7. Клиентът поема преките разходи по връщането на дадена стока.

8. В случай на отказ от договора, Магазинът трябва да върне на Клиентите всички получени от него плащания, включително разходите по доставката на даден артикул (с изключение на допълнителните разходи вследствие на избран начин на доставка, различен от най-евтиния за обикновена доставка, предлаган от Магазина) без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който Магазинът е бил уведомен за решението на Клиента.

9. Възстановяването на плащанията на Клиента се извършват само по банков път. Магазинът може да задържи възстановяването на плащанията, докато не получи стоката или доказателство за изпращането му, в зависимост от това кое събитие се случва по-рано.

10. Клиентите носят отговорност само в случай на намаление на стойността на върнатите Стоки, в резултат на използването им, по начин, различен от необходимото за установяване на тяхната същност, характеристики и функциониране.

VIII ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

1. Магазинът предоставя на Клиентите следните услуги по електронен път:

а) Възможност за онлайн сключване на договори за продажба на стоки в Магазина, съгласно настоящите Правила,

б) Възможност за създаване на профили на Клиенти в Магазина,

в) Изпращане на поръчаната търговска информация за стоките.

2. Клиентът има право на отказ от договори за продажба на стоки съгласно съответните разпоредби на закона и в принципите, изложени в настоящите правила. В допълнение, Клиентът има право по всяко време да поиска преустановяване на предоставените от Магазина услуги, посочени в точка 1, букви

б) и в) по-горе.

3. Техническите условия на предоставянето на услуги онлайн от страна на Магазина са, както следва:

а) достъп до Интернет,

б) използване на уеб браузър, който позволява редактиране на хипертекстови документи (например Internet Explorer, Opera, FireFox или други подобни);

в) наличие на eMail адрес.

4. Оплаквания относно услуги, предоставяни по електронен път, могат да бъдат адресирани до eMail адреса на Центъра за обслужване на sales@revue5.com или по телефон +359 879176864. Оплакването на Клиента трябва да съдържа името на получателя на услугата и кратко описание на проблема. Магазинът следва да положи всички усилия, за да се разгледа жалбата възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни от получаването й. Клиентът следва да бъде уведомен за начина, по който е била разглеждана жалбата, по негов избор по телефона или чрез електронна поща, изпратена на посочения от него eMail адрес.

5. REVUE5.COM Ви уведомява, че в зависимост от настройките на уеб браузъра на Клиента, на компютърната система, използвана от Клиента, могат да бъдат да изпращани бисквитки, които не са компоненти от услугите, предлагани от Магазина, и дават възможност за последващо идентифициране на Клиента, посещаващ уеб сайтовете на Магазина и, които служат за улесняване използването на Магазинс от страна на Клиента, както и с цел наблюдение на потока на Клиентите в уеб сайтовете на Магазина. Клиентът може по всяко време да деактивира употребата на бисквитки от Магазина чрез въвеждането на подходящи настройки на своя уеб-браузър. За допълнителна информация относно „бисквитките“, техните функционалности и възможността да ги управлявате, моля, вижте правилата ни за „бисквитки“.

IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Неизпълнението на разпоредбите на настоящите Правила води до невъзможност за закупуване на продукти, предлагани от Магазина. Магазинът следва да представя възможност на Клиента за запознаване с Правилата при заявяване на поръчка. Клиентите, които имат акаунт в Магазина, трябва да бъдат информирани по електронна поща за всяко изменение на Правилата. Клиент, който не е приел направените изменения в Правилата, може да премахне своя акаунт по всяко време.

2. Приложимо към договора за продажба на продукти в Магазина е българското законодателство. Договорът се сключва на български език.

3. По въпроси, които не са обхванати от настоящите Правила, се прилагат съответните разпоредби на българските Закон за защита на потребителите, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон, Закон за електронната търговия, както и разпоредбите на други закони, приложими за дейността и функционирането на Магазина.

4. Компетентният съд за решаване на спорове е съдът с териториална компетентност съгласно приложимите разпоредби.

5. REVUE5.COM си запазва правото по всяко време да изменя тези Правила. Измененията на Правилата се прилагат за поръчки, направени след извършване на такова изменение, при спазване на разпоредбите на параграф 3 по-горе. Всички търговски марки и търговски наименования, поставени в Магазина, са собственост на техните законни притежатели и тяхното публикуване е с информационни цели.

Дата на публикуване: 05.12.2020

Безплатна доставка

Безплатна доставка при поръчка над 79 лв.

Лесно връщане на продукт

Можете да върнете продукт в рамките на 30 дни

Маркови продукти

Само оригинални продукти от известни марки

Лесно плащане

Плащане с наложен платеж

© Revue Five Website
Powered by Bobski [C.P.G]